16.11.2019  Guggenova Wagenstadt

     6.1.2020  Fasneteröffnung Triberg 

   11.1.2020  Black&Red Night Rotwald-Deifel 

   18.1.2020  Stierberg Hexen Sunthausen

   25.1.2020  Fest der Hästräger Triberg

     1.2.2020  Schillersteinhexen

     8.2.2020  Hexenball Buchenbronner Hexen

   15.2.2020  

   16.2.2020  Seelbacher Narrenumzug

   19.2.2020  Fasnetsuche Freiamt 

   20.2.2020  Besuch der Kindergärten

   20.2.2020  Umzug Triberg

   21.2.2020  Hexenball Schenken-Hexen 

   22.2.2020  Museumsfasnet

   22.2.2020  Stabhalterei Freiamt

   23.2.2020  Umzug Triberg  

   24.2.2020  Fasnetmendig Umzug Stühlingen

   25.2.2020  Umzug Durbach

   25.2.2020  Fasnetverbrennen Stabhalterei Freiamt

                                                                 anschließend Ausklang Villingen

     1.3.2020  Fako Flammäglöön Neuhausen am Rheinfall

 

 

 

Fasnet Termine

  Schmutzige  Dunschdig     28.2.2019    20.2.2020    11.2.2021   24.2.2022   16.2.2023   8.2.2024    27.2.2025     12.2.2026     4.2.2027    24.2.2028     8.2.2029    28.2.2030  

                                                 20.2.2031      5.2.2032     24.2.2033   16.2.2034   1.2.2035    21.2.2036   12.2.2037      4.3.2038     17.2.2039   9.2.2040      28.2.2041   13.2.2042